به پرتال وب خوش آمدید
آگهی های ویژه

اخذ کارت بازرگانی

بنر
تازه های اخذ کارت بازرگانی - تبلیغات و مالی اداری

مدارک لازم جهت ثبت و اخذ مجوز تعاونی

مدارک لازم جهت ثبت و اخذ مجوز تعاونی

مدارک و اوراق ذیل بایستی توسط هیات مدیره همراه با درخواست خود تحویل اداره تعاون گردد الف اساسنامه مصوب شرکت ب دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی ج صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی ، دایر بر ت ... تهران ۳۴ ماه پیش

بنر