به پرتال وب خوش آمدید

صنعت

تازه های صنعت

پیمانکار تاسیسات برق و اتوماسیون صنعتی سورنا صنعت

پیمانکار تاسیسات برق و اتوماسیون صنعتی سورنا صنعت

تهران ۱ روز پیش
ساخت تابلو برق و بانک خازن صنعتی سورنا صنعت بیستون

ساخت تابلو برق و بانک خازن صنعتی سورنا صنعت بیستون

تهران ۱ روز پیش
تست چاه ارت ،سیستم همبندی و صدور گواهینامه معتبر س

تست چاه ارت ،سیستم همبندی و صدور گواهینامه معتبر س

تهران ۱ روز پیش
اجرائ برق صنعتی و تاسیسات الکتریکال بصورت مهندسی

اجرائ برق صنعتی و تاسیسات الکتریکال بصورت مهندسی

تهران ۱ روز پیش
مجری تاسیسات برق کارخانجات صنعتی سورنا صنعت بیستون

مجری تاسیسات برق کارخانجات صنعتی سورنا صنعت بیستون

تهران ۱ روز پیش
تابلو برق تاسیسات برق کارخانجات صنعتی سورنا صنعت ب

تابلو برق تاسیسات برق کارخانجات صنعتی سورنا صنعت ب

تهران ۱ روز پیش
مجری چاه ارت و سیستم همبندی اماکن تجاری و صنعتی سو

مجری چاه ارت و سیستم همبندی اماکن تجاری و صنعتی سو

تهران ۱ روز پیش
اندازه گیری مقاوت زمین قبل از اجرا سیستم ارت

اندازه گیری مقاوت زمین قبل از اجرا سیستم ارت

تهران ۱ روز پیش
ارت - تست سیستم ارتینگ - گواهی چاه ارت

ارت - تست سیستم ارتینگ - گواهی چاه ارت

تهران ۱ روز پیش
مشاور ، طراح و مجری سیستم برق اضطراری ( ژنراتور )

مشاور ، طراح و مجری سیستم برق اضطراری ( ژنراتور )

تهران ۱ روز پیش
بازسازی تابلو های برق صنعتی وساختمانی

بازسازی تابلو های برق صنعتی وساختمانی

زنجان ۱ روز پیش
تست ارت شرکتها و صدور گواهی معتبر

تست ارت شرکتها و صدور گواهی معتبر

تهران ۱ روز پیش
برقکاری صنعتی  سورنا صنعت بیستون

برقکاری صنعتی سورنا صنعت بیستون

تهران ۱ روز پیش
تابلو سازی برق صنعتی سورنا صنعت بیستون

تابلو سازی برق صنعتی سورنا صنعت بیستون

تهران ۱ روز پیش
مجری چاه ارت و سیستمهای همبندی کارخانجات سورنا صنع

مجری چاه ارت و سیستمهای همبندی کارخانجات سورنا صنع

تهران ۱ روز پیش
اجرا برق صنعتی با کمترین قیمت

اجرا برق صنعتی با کمترین قیمت

سمنان ۱ روز پیش
خدمات برق صنعتی سورنا صنعت بیستون

خدمات برق صنعتی سورنا صنعت بیستون

تهران ۱ روز پیش