به پرتال وب خوش آمدید
آگهی های ویژه

لوازم مهندسي

بنر
تازه های لوازم مهندسي - لوازم

PH متر و هیتر مگنت

PH متر و هیتر مگنت

تهران ۱ هفته پیش
لوازم دستگاه GC

لوازم دستگاه GC

تهران ۱ هفته پیش
ژاو تجهیز آزما

ژاو تجهیز آزما

تهران ۱ هفته پیش
لوازم دستگاه اسپکتروفتومتر

لوازم دستگاه اسپکتروفتومتر

تهران ۱ هفته پیش
تجهیزات جنرال آزمایشگاهی

تجهیزات جنرال آزمایشگاهی

تهران ۱ هفته پیش
لامپ های هالوکاتد و دوتریوم

لامپ های هالوکاتد و دوتریوم

تهران ۱ هفته پیش
ژنراتورهای گازی

ژنراتورهای گازی

تهران ۱ هفته پیش
لوازم دستگاه جذب اتمی

لوازم دستگاه جذب اتمی

تهران ۱ هفته پیش
پارتیکل سایز آنالایزر

پارتیکل سایز آنالایزر

تهران ۱ هفته پیش
رفراکتومتر

رفراکتومتر

تهران ۱ هفته پیش
ژاو تجهیز آزما

ژاو تجهیز آزما

تهران ۱ هفته پیش
دستگاه جذب اتمی

دستگاه جذب اتمی

تهران ۱ هفته پیش
دستگاه اسپکتروفتومتر

دستگاه اسپکتروفتومتر

تهران ۲ هفته پیش
دستگاه FTIR  (مادون قرمز فوریه)

دستگاه FTIR (مادون قرمز فوریه)

تهران ۲ هفته پیش
شیرآلات آزمایشگاهی

شیرآلات آزمایشگاهی

تهران ۲ هفته پیش
پروب و حمام التراسونیک

پروب و حمام التراسونیک

تهران ۲ هفته پیش
کویل مسی، مخازن کویلی ، منبع کویل دار

کویل مسی، مخازن کویلی ، منبع کویل دار

خراسان رضوي ۲ هفته پیش

بنر