به پرتال وب خوش آمدید

لوازم

تازه های لوازم

ژرمن صورت سیاه شولاین ، Black فیس زیبا

ژرمن صورت سیاه شولاین ، Black فیس زیبا

خوزستان ۱۷ ساعت قبل
یک قلاده ژرمن کینگ موبلند ( فروشی ) Long

یک قلاده ژرمن کینگ موبلند ( فروشی ) Long

البرز ۱۷ ساعت قبل
تهیه و تعمیر انواع حمام التراسونیک

تهیه و تعمیر انواع حمام التراسونیک

تهران ۱۹ ساعت قبل
فروش انواع رفراکتومتر دستی ،چشمی و دیجیتال

فروش انواع رفراکتومتر دستی ،چشمی و دیجیتال

تهران ۱۹ ساعت قبل
فروش الایزا ریدر BIOTEK آمریکا

فروش الایزا ریدر BIOTEK آمریکا

تهران ۱۹ ساعت قبل
تعمیرات تخصصی تجهیزات پیشرفته بیوتکنولوژی BIOTech

تعمیرات تخصصی تجهیزات پیشرفته بیوتکنولوژی BIOTech

تهران ۱۹ ساعت قبل
فروش ترازوی 6 رقم اعشار

فروش ترازوی ۶ رقم اعشار

تهران ۱۹ ساعت قبل
فروش pHمتر مدل HANNA HI-2202

فروش pHمتر مدل HANNA HI-۲۲۰۲

تهران ۱۹ ساعت قبل
فروش ترازو مدل AND GH-202

فروش ترازو مدل AND GH-۲۰۲

تهران ۱۹ ساعت قبل
فروش هیتر درای بلاک مدل IKA Dry Block Heater 2

فروش هیتر درای بلاک مدل IKA Dry Block Heater ۲

تهران ۱۹ ساعت قبل
فروش ترازو مدل KERN ABT 100-5M

فروش ترازو مدل KERN ABT ۱۰۰-۵M

تهران ۱۹ ساعت قبل
دستگاه FTIR  (مادون قرمز فوریه)

دستگاه FTIR (مادون قرمز فوریه)

تهران ۱۹ ساعت قبل
دستگاه اسپکتروفتومتر

دستگاه اسپکتروفتومتر

تهران ۱۹ ساعت قبل
پروب و حمام التراسونیک

پروب و حمام التراسونیک

تهران ۱۹ ساعت قبل
پارتیکل سایز آنالایزر

پارتیکل سایز آنالایزر

تهران ۱۹ ساعت قبل
دستگاه جذب اتمی

دستگاه جذب اتمی

تهران ۱۹ ساعت قبل
تجهیزات جنرال آزمایشگاهی

تجهیزات جنرال آزمایشگاهی

تهران ۱۹ ساعت قبل