به پرتال وب خوش آمدید
آگهی های ویژه

پزشکی و درمانی

بنر
تازه های پزشکی و درمانی

فروش هیتر استیرر مدل Heidolph Hei-Standard

فروش هیتر استیرر مدل Heidolph Hei-Standard

تهران نیم ساعت قبل
فروش میکروسکوپ اینورت بیولوژی

فروش میکروسکوپ اینورت بیولوژی

تهران نیم ساعت قبل
دستگاه ریل تایم PCR مدل +Q1000

دستگاه ریل تایم PCR مدل +Q۱۰۰۰

تهران نیم ساعت قبل
فروش انواع بیلی روبین متر (زردی سنج کودک)

فروش انواع بیلی روبین متر (زردی سنج کودک)

تهران نیم ساعت قبل
فروش انواع اسپتروفتومتر UV/V

فروش انواع اسپتروفتومتر UV/V

تهران نیم ساعت قبل
فروش دستگاه ترمال سایکلر PCR گرادینت HealForce

فروش دستگاه ترمال سایکلر PCR گرادینت HealForce

تهران نیم ساعت قبل
فروش انواع ترازو

فروش انواع ترازو

تهران نیم ساعت قبل
فروش ویژه تب سنج لیزری (غیر تماسی)

فروش ویژه تب سنج لیزری (غیر تماسی)

تهران نیم ساعت قبل
فروش ترازوی حساس آزمایشگاهی 4 صفر ، 0.1 میلی گرم

فروش ترازوی حساس آزمایشگاهی ۴ صفر ، ۰.۱ میلی گرم

تهران نیم ساعت قبل
ترازو مدل AND GR-202

ترازو مدل AND GR-۲۰۲

تهران نیم ساعت قبل
فروش ترازو مدل Radwag MYA 5.4Y

فروش ترازو مدل Radwag MYA ۵.۴Y

تهران نیم ساعت قبل
میکروسکوپ المپیوس(Olympus) مدل CX-23

میکروسکوپ المپیوس(Olympus) مدل CX-۲۳

تهران نیم ساعت قبل
فروش ریل تایم PCR مدل Heal Force X960B

فروش ریل تایم PCR مدل Heal Force X۹۶۰B

تهران نیم ساعت قبل
چشم شوی اضطراری

چشم شوی اضطراری

تهران ۱ ساعت قبل
کمد کپسول

کمد کپسول

تهران ۱ ساعت قبل
کمد مواد فرار

کمد مواد فرار

تهران ۱ ساعت قبل
اتاق تمیز

اتاق تمیز

تهران ۱ ساعت قبل

بنر