به پرتال وب خوش آمدید
آگهی های ویژه

آهن آلات و ضایعات

بنر
تازه های آهن آلات و ضایعات - صنعت

gla -ورق دریایی-ورق دریایی gla-فولاد ضد خوردگی

gla -ورق دریایی-ورق دریایی gla-فولاد ضد خوردگی

تهران ۱۳ ساعت قبل
میلگرد استیل –گرد استیل –استیل بگیر-استیل نگیر

میلگرد استیل –گرد استیل –استیل بگیر-استیل نگیر

تهران ۱۳ ساعت قبل
ورق داپلکس-میلگرد داپلکس-لوله داپلکس-فولاد 2205

ورق داپلکس-میلگرد داپلکس-لوله داپلکس-فولاد ۲۲۰۵

تهران ۱۳ ساعت قبل
فولاد ck75-میلگرد ck75-فولاد فنر ck75-تسمه ck75

فولاد ck۷۵-میلگرد ck۷۵-فولاد فنر ck۷۵-تسمه ck۷۵

تهران ۱۳ ساعت قبل
میلگرد نقره ای-گرد نقره ای- فولاد ابزار سردکار

میلگرد نقره ای-گرد نقره ای- فولاد ابزار سردکار

تهران ۱۳ ساعت قبل
فولاد 1248-میلگرد 1248-تسمه 1248-فولاد فنر 1248

فولاد ۱۲۴۸-میلگرد ۱۲۴۸-تسمه ۱۲۴۸-فولاد فنر ۱۲۴۸

تهران ۱۳ ساعت قبل
میلگرد 1221-فولاد 1221-فولاد فنر 1221-تسمه 1221

میلگرد ۱۲۲۱-فولاد ۱۲۲۱-فولاد فنر ۱۲۲۱-تسمه ۱۲۲۱

تهران ۱۳ ساعت قبل
فولاد 2767-فولاد ابزار سردکار1.2767- سردکار2767

فولاد ۲۷۶۷-فولاد ابزار سردکار۱.۲۷۶۷- سردکار۲۷۶۷

تهران ۱۳ ساعت قبل
استنلس استیل - فولاد ضد زنگ-فولاد ابزار

استنلس استیل - فولاد ضد زنگ-فولاد ابزار

تهران ۱۳ ساعت قبل
ورق استیل 321-میلگرد استیل 321-لوله استیل 321-تسمه

ورق استیل ۳۲۱-میلگرد استیل ۳۲۱-لوله استیل ۳۲۱-تسمه

تهران ۱۳ ساعت قبل
سوپر آلیاژ – ابر آلیاژ-سوپر آلیاژ چیست؟

سوپر آلیاژ – ابر آلیاژ-سوپر آلیاژ چیست؟

تهران ۱۳ ساعت قبل
فولاد A285 -ورق A285 -ورق مخزنی A285 -ورق حرارتی

فولاد A۲۸۵ -ورق A۲۸۵ -ورق مخزنی A۲۸۵ -ورق حرارتی

تهران ۱۳ ساعت قبل
نیکل-فولاد نیکل-ورق نیکل-سوپر آلیاژ-فولاد حرارتی

نیکل-فولاد نیکل-ورق نیکل-سوپر آلیاژ-فولاد حرارتی

تهران ۱۳ ساعت قبل
فولاد ck15-میلگرد ck15-تسمه ck15-گرد ck15

فولاد ck۱۵-میلگرد ck۱۵-تسمه ck۱۵-گرد ck۱۵

تهران ۱۳ ساعت قبل
فولاد 4841-ورق استیل 4841-تسمه استیل 4841-ورق نسوز

فولاد ۴۸۴۱-ورق استیل ۴۸۴۱-تسمه استیل ۴۸۴۱-ورق نسوز

تهران ۱۳ ساعت قبل
میلگرد استیل 304-ورق استیل 304-تسمه استیل 304

میلگرد استیل ۳۰۴-ورق استیل ۳۰۴-تسمه استیل ۳۰۴

تهران ۱۳ ساعت قبل
هستلوی-ورق هستلوی-لوله هستلوی-تسمه هستلویhastelloy

هستلوی-ورق هستلوی-لوله هستلوی-تسمه هستلویhastelloy

تهران ۱۳ ساعت قبل

بنر