به پرتال وب خوش آمدید

صنعت

تازه های صنعت

دستگاه بسته بندی ویفر

دستگاه بسته بندی ویفر

اصفهان ۱۰ ساعت قبل
دستگاه بسته بندی پلاستیک فریزر

دستگاه بسته بندی پلاستیک فریزر

اصفهان ۱۰ ساعت قبل
دستگاه بسته بندی سفره یکبار مصرف

دستگاه بسته بندی سفره یکبار مصرف

اصفهان ۱۰ ساعت قبل
دستگاه بسته بندی تنباکو معسل

دستگاه بسته بندی تنباکو معسل

اصفهان ۱۰ ساعت قبل
دستگاه بسته بندی دستکش

دستگاه بسته بندی دستکش

اصفهان ۱۰ ساعت قبل
دستگاه بسته بندی ست سرم

دستگاه بسته بندی ست سرم

اصفهان ۱۰ ساعت قبل
دستگاه بسته بندی کراکر

دستگاه بسته بندی کراکر

اصفهان ۱۰ ساعت قبل
دستگاه بسته بندی بستنی

دستگاه بسته بندی بستنی

اصفهان ۱۰ ساعت قبل
دستگاه بسته بندی ماکارونی

دستگاه بسته بندی ماکارونی

اصفهان ۱۰ ساعت قبل
دستگاه بسته بندی باند کشی

دستگاه بسته بندی باند کشی

اصفهان ۱۰ ساعت قبل
دستگاه بسته بندی ذغال

دستگاه بسته بندی ذغال

اصفهان ۱۰ ساعت قبل
دستگاه بسته بندی تنباکو میوه ای

دستگاه بسته بندی تنباکو میوه ای

اصفهان ۱۰ ساعت قبل
دستگاه بسته بندی ذغال

دستگاه بسته بندی ذغال

اصفهان ۱۰ ساعت قبل
دستگاه بسته بندی نان

دستگاه بسته بندی نان

اصفهان ۱۰ ساعت قبل
دستگاه بسته بندی بیسکویت

دستگاه بسته بندی بیسکویت

اصفهان ۱۰ ساعت قبل
دستگاه بسته بندی قطعات

دستگاه بسته بندی قطعات

اصفهان ۱۰ ساعت قبل
دستگاه بسته بندی مسقطی

دستگاه بسته بندی مسقطی

اصفهان ۱۰ ساعت قبل