به پرتال وب خوش آمدید

صنعت

تازه های صنعت

سمانته-میلگرد سمانته-فروش سمانته-قیمت سمانته

سمانته-میلگرد سمانته-فروش سمانته-قیمت سمانته

تهران ۱۱ ساعت قبل
فولاد نقره ای - میلگر نقره ای - فولاد 2210

فولاد نقره ای - میلگر نقره ای - فولاد ۲۲۱۰

تهران ۱۱ ساعت قبل
فولاد 2205-میلگرد 2205-لوله 2205-سوپر آلیاژ

فولاد ۲۲۰۵-میلگرد ۲۲۰۵-لوله ۲۲۰۵-سوپر آلیاژ

تهران ۱۱ ساعت قبل
فولاد نسوز - ورق نسوز -فولاد ضد اسید- فولاد ضد زنگ

فولاد نسوز - ورق نسوز -فولاد ضد اسید- فولاد ضد زنگ

تهران ۱۱ ساعت قبل
ورق هاردوکس - فولاد هاردوکس - Hardox

ورق هاردوکس - فولاد هاردوکس - Hardox

تهران ۱۱ ساعت قبل
فولاد ابزار-فولاد ابزار1.1740-میلگرد1740-تسمه1740

فولاد ابزار-فولاد ابزار۱.۱۷۴۰-میلگرد۱۷۴۰-تسمه۱۷۴۰

تهران ۱۱ ساعت قبل
فولاد 1191-میلگرد 1191-فولاد حرارتی-فولاد زنگ نزن

فولاد ۱۱۹۱-میلگرد ۱۱۹۱-فولاد حرارتی-فولاد زنگ نزن

تهران ۱۱ ساعت قبل
ورق کربن استیل - فولاد کربن استیل -لوله کربن استیل

ورق کربن استیل - فولاد کربن استیل -لوله کربن استیل

تهران ۱۱ ساعت قبل
سوپر آلیاژ - فولاد اکسین

سوپر آلیاژ - فولاد اکسین

تهران ۱۱ ساعت قبل
فولاد 2080-فولاد ابزار 2080-میلگرد 2080

فولاد ۲۰۸۰-فولاد ابزار ۲۰۸۰-میلگرد ۲۰۸۰

تهران ۱۱ ساعت قبل
ورق مخزنی-فولاد مخزنی-فولاد ساخت مخازن تحت فشار

ورق مخزنی-فولاد مخزنی-فولاد ساخت مخازن تحت فشار

تهران ۱۱ ساعت قبل
ناودانی – ناودانی فولادی-ناودانی پرسی-ناودانی مشبک

ناودانی – ناودانی فولادی-ناودانی پرسی-ناودانی مشبک

تهران ۱۱ ساعت قبل
ورق استیل4841-فولاد نسوز4841-ورق نسوز310-استیل310

ورق استیل۴۸۴۱-فولاد نسوز۴۸۴۱-ورق نسوز۳۱۰-استیل۳۱۰

تهران ۱۱ ساعت قبل
فولاد فنر-ck75-1078-1248-میلگرد-تسمهck75

فولاد فنر-ck۷۵-۱۰۷۸-۱۲۴۸-میلگرد-تسمهck۷۵

تهران ۱۱ ساعت قبل
آموتیت-تسمه آموتیت-میلگرد 2842-2419-2542-2510

آموتیت-تسمه آموتیت-میلگرد ۲۸۴۲-۲۴۱۹-۲۵۴۲-۲۵۱۰

تهران ۱۱ ساعت قبل
ck15- میلگرد ck15- فولاد1141 -فولادck15-ماشینکار

ck۱۵- میلگرد ck۱۵- فولاد۱۱۴۱ -فولادck۱۵-ماشینکار

تهران ۱۱ ساعت قبل
ST52,ST37,CK45

ST۵۲,ST۳۷,CK۴۵

تهران ۱۱ ساعت قبل